Utsang Province

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༧ པའི་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་ཁག

སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་།
ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད།
པདྨ་འབྱུང་གནས།
ཚེ་རིང་དབྱངས་ཅན།
ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།
དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།
ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར།
དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས།
མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ།
བྱམས་པ་ཆོས་འཕེལ།
བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སྲི་ཐར།
བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ།
རིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ།
བསམ་གཏན་ཆོས་སྒྲོན།
བཅོ་ལྔ་ཚེ་རིང་།
བྱ་ཉལ་ཚེ་རིང་ལྷ་སྐྱབས།
བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛིན།
འཇིགས་མེད།
བསྟན་འཛིན་སྐལ་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་འགྱུར་མེད།
སྤེན་པ་སྒྲོལ་མ།
འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ།
བསྟན་འཛིན་མིག་ཡངས།
keyboard_arrow_up