Dotoe Province

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༧ པའི་མདོ་སྟོད་ཆོལ་ཁའི་དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་ཁག

རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན།
དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན།
བསྟན་འཛིན་འཇིགས་བྲལ།
ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།
འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན།
རྒྱལ་ལྡོང་ཕུར་བུ་རྡོ་རྗེ།
གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས།
དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ།
དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར།
ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན།
དབང་འདུས་རྡོ་རྗེ།
རྟ་མགྲིན་ཧྲི་གཅོད།
ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།
ངག་དབང་བློ་གྲོས།
ངག་དབང་ཐར་པ།
སྙིང་མིག
ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད།
ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ།
ཐུབ་བསྟན་བཀྲ་ཤིས།
བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན།
ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
keyboard_arrow_up