Uncategorized

འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་ལ་ཕེབས་བསྐྱེལ་ཞུས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་ལ་ཕེབས་བསྐྱེལ་གྱི་གསོལ་སྟོན་ཟབ་རྒྱས་གོ་སྒྲིག་ཞུས།
keyboard_arrow_up