གྲངས་ཐོ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ – ༢༠༢༡ ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་དང་བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཐོབ་གྲངས་ཐོ།

 • ཁྱོན་བསྡོམས་དེབ་བསྐྱེལ།
 • ཁྱོན་བསྡོམས་འོས་འཕེན་གྲངས།
 • ཁྱོན་བསྡོམས་དེབ་བསྐྱེལ།
 • ཁྱོན་བསྡོམས་འོས་འཕེན་གྲངས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ – ༢༠༡༦ ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་དང་བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཐོབ་གྲངས་ཐོ།

 • ཁྱོན་བསྡོམས་དེབ་བསྐྱེལ།
 • ཁྱོན་བསྡོམས་འོས་འཕེན་གྲངས།
 • ཁྱོན་བསྡོམས་དེབ་བསྐྱེལ།
 • ཁྱོན་བསྡོམས་འོས་འཕེན་གྲངས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ – ༢༠༡༡ ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་དང་བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཐོབ་གྲངས་ཐོ།

 • ཁྱོན་བསྡོམས་དེབ་བསྐྱེལ།
 • ཁྱོན་བསྡོམས་འོས་འཕེན་གྲངས།
 • ཁྱོན་བསྡོམས་དེབ་བསྐྱེལ།
 • ཁྱོན་བསྡོམས་འོས་འཕེན་གྲངས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ – ༢༠༠༦ ལོའི་བཀའ་ཁྲི་དང་བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཐོབ་གྲངས་ཐོ།

 • ཁྱོན་བསྡོམས་དེབ་བསྐྱེལ།
 • ཁྱོན་བསྡོམས་འོས་འཕེན་གྲངས།
 • ཁྱོན་བསྡོམས་དེབ་བསྐྱེལ།
 • ཁྱོན་བསྡོམས་འོས་འཕེན་གྲངས།
keyboard_arrow_up